Gamintojas garantuoja, kad įrenginiai neturi gamybinių defektų ir laikosi garantinių įsipareigojimų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įrenginio įsigijimo iš oficialaus platintojo momento ir yra:

  1. Visiems įrenginiams, maitinimo blokams ir aušinimo ventiliatoriams – dveji metai;
  2. Boot ROM, spliteriams, filtrams, kabeliams ir pan. – 90 dienų.

Kylant neaiškumams, D-Link techninis centras pasilieka teisę reikalauti pateikti įsigijimo dokumentus.

Garantinio laikotarpio metu Gamintojas nemokamai šalina įrangos defektus ją remontuodamas arba pakeisdamas analogišku prietaisu, bet tik tuo atveju, jeigu defektas atsirado dėl Gamintojo kaltės. Pakeitimui suteikiamas prietaisas gali būti naujas arba panaudotas, tačiau Gamintojas garantuoja, kad jo charakteristikos nebus prastesnės nei keičiamo prietaiso.

Gamintojo garantiniai įsipareigojimai remontuoti sugedusius įrenginius pailgina tų įrenginių garantinį laikotarpį tiek, kiek truko remontas.

Jeigu garantinis laikotarpis baigiasi nepraėjus vienam mėnesiui nuo įrenginio remonto, tokio įrenginio garantinis laikotarpis pratęsiamas 30 dienų nuo remonto pabaigos.

Gamintojas neatsako už savo programinės įrangos suderinamumą su įvairiomis kitų gamintojų aparatinėmis ar programinėmis priemonėmis, jeigu tai nėra numatyta Gamintojo pateikiamuose dokumentuose.

Gamintojas jokiomis aplinkybėmis neatsako už nuostolius, kuriuos vartotojas patyrė neteisingai instaliuodamas, valdydamas, eksploatuodamas įrenginius ir dėl to jie ėmė blogai veikti, sugedo ar nustojo veikti.

Gamintojas nesuteikia garantijos tais atvejais, jeigu, atlikus bandymus ir analizę, paaiškėja, kad nurodyto defekto įrenginys neturi arba, kad defektas atsirado dėl instaliavimo ar eksploatavimo taisyklių nesilaikymo, taip pat dėl bet kokių bandymų įrenginiui priskirti atlikti funkcijas, kurioms jis nėra skirtas.

Garantijos sąlygos nenumato įrangos valymo bei profilaktinių patikrinimų Gamintojo sąskaita.

Gamintojas neatsako už įrangos defektus ir gedimus, kilusius dėl:

  1. Transportavimo ir saugojimo sąlygų, techninių reikalavimų eksploatacijai nesilaikymo;
  2. Neteisingų veiksmų, įrenginių naudojimo ne pagal paskirtį, eksploatacijos instrukcijų nesilaikymo;
  3. Mechaninio poveikio;
  4. Force majeure (pvz. gaisro, potvynio ir pan.)

Po remonto įrenginiai D-Link biuruose saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius.