Visų D-Link produktų eksploatacijos sąlygos turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalavimus bei šiuos reikalavimus:

  • Maitinimas. Maitinimas turi atitikti parametrus, nurodytus ant maitinimo šaltinio ar konkretaus įrenginio vartojimo instrukcijoje. Esant būtinybei gali būti sumontuotas nepertraukiamo maitinimo įrenginys. Įrenginiams su integruotu maitinimo šaltiniu –besikeičiančios įtampos 100-220 Voltų +/- 10 % ir 50-60 Hz dažnio maitinimas. Įrenginiams su išoriniu maitinimo šaltiniu – 220 Voltų, 50 Hz dažnio maitinimas. Prieš pradedant įrenginį naudoti, būtina šiuos dydžius sutikrinti su nurodytais vartojimo instrukcijoje.
  • Įžeminimas. Visi D-Link įrenginiai, turintys integruotą maitinimo bloką, įžeminami jungiant juos į įžemintą elektros šakutės lizdą arba įžeminant korpusą, jeigu ant jo yra pritaisyti specialūs tvirtinimo elementai. Įrenginiai su išoriniais maitinimo blokais taip pat turi būti įžeminti, jeigu tai yra numatyta korpuso konstrukcijoje.
  • Temperatūra. 0oC - +55oC. Dėmesio! Tai aplinkos temperatūra aplink įrenginį ir jo korpuso viduje. Saugojimo temperatūra: -10oC - +70oC.
  • Drėgmė. 10 % - 90 %, be kondensato susidarymo.
  • Laikymas. Įrenginio ventiliacijai reikėtų palikti bent po 5 cm laisvos vietos šonuose bei galinės sienelės pusėje. Jeigu įrenginys montuojamas į telekomunikacinę spintą ar stovą, taip pat reikia užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Dėl to tokiose spintose rekomenduojama įrengti ventiliatorių. Jeigu ruošiatės įrenginį statyti ant stalo, įsitikinkite, kad paviršius, ant kurio statysite įrenginį yra tvirtas, plokščias ir galės išlaikyti įrenginio svorį. Patalpose, kuriose laikomi įrenginiai, neturėtų būti dulkių bei veistis vabzdžių.
  • Sąsajos su vartotoju prijungimas. D-Link įranga turi būti prijungiama griežtai pagal paskirtį ir įdiegtų sąsajų su vartotoju tipus. Garantija bus panaikinta, jeigu įrenginys buvo jungiamas tinklo ar telefonine sąsaja su vartotoju prie „oro“ linijos ir sugedo dėl aukštos įtampos poveikio.

Dėmesio ! Ant įrenginių nedėkite jokių daiktų!

Jeigu nesilaikote aukščiau aprašytų reikalavimų, garantija Jūsų įrenginiui gali būti panaikinta.